Vážený klient,

pre objednanie vozidla kontaktujte svojho zástupcu leasingovej spoločnosti
na čísle +421 2 57 108 000.

Dekra Slovensko

1. Vyberte si leasingovú spoločnosť:

2. Vyberte si miesto:


3.Vyberte si deň:

V prípade, že ste nenašli vyhovujúci termín pre Vašu obhliadku, kontaktujte nás prosím pomocou kontaktného formulára

4. Vyberte si čas:

Zvoľte miesto obhliadky

5. Vyplňte údaje o vozidle a osobné údaje:

Obratom vám pošleme email s potvrdeným termínom a overovacím kódom, ktorý je potrebný na zrušenie objednávky.


V prípade nepristavenia vozidla v dohodnutom termíne, resp. zrušení termínu obhliadky menej ako 24 hodín pred dohodnutým termínom, bude zo strany DEKRA Slovensko s.r.o. účtovaný leasingovej spoločnosti zmluvný sankčný poplatok, ktorý Vám bude prostredníctvom leasingovej spoločnosti refakturovaný.

Spoločnosť DEKRA Slovensko s.r.o. spracováva osobné údaje poskytnuté v tomto formulári ako sprostredkovateľ, t.j. ako osoba, ktorú príslušná leasingová spoločnosť poverila vykonávaním technických prehliadok motorových vozidiel a v tejto súvislosti aj spracovávaním osobných údajov fyzických osôb, ktoré pristavia motorové vozidlo na prehliadku. Vaše prípadné otázky alebo žiadosti týkajúce sa spracovávania Vašich osobných údajov súvisiacich s Vaším zmluvným vzťahom s leasingovou spoločnosťou adresujte preto prosím leasingovej spoločnosti. V prípade ak sa bude Váš dopyt alebo žiadosť týkať spracovávania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou, podľa platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov máme povinnosť poskytnúť tieto informácie leasingovej spoločnosti ako prevádzkovateľovi, ktorá ich následne poskytne Vám.

Ak nemôžete vozidlo pristaviť v dohodnutom termíne na obhliadku, zrušte prosím termín obhliadky zadaním overovacieho kódu, ktorý ste dostali e-mailom pri potvrdní termínu obhliadky.

© 2024 DEKRA Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené.